“Inloopavond” werkgroep Structuur

bestuurder KNWU lid

De werkgroep structuur van de KNWU bekijkt of de bestaande organisatie van de wielerbond aan verandering toe is en zo ja, hoe dat eventueel zal moeten gebeuren. De leden hiervan komen uit alle geledingen van de wielerbond.