KNWU Trainer 3


Kosten
n.t.b.

Licentiepunten


Cursusopzet
Modulair programma

Als KNWU Trainer 3 ben je werkzaam in clubverband en richt je je op sporters die zich voorbereiden en presteren op wedstrijdniveau. De sporters kunnen uitkomen in alle categorieën en sporten.

Je leert sporters technische vaardigheden aan, werkt gericht aan conditionele verbetering en stelt daartoe zelf een trainingsprogramma op. Je staat voor de uitdaging om doelen op korte en lange termijn (= jaarplan) te realiseren. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn de wensen en (on)mogelijkheden van de sporters in relatie tot de clubdoelen.

Opbouw

Sinds september 2018 biedt de KNWU de kwalificatie Trainer 3 modulair aan. Gezamenlijk vormen de volgende programma's de kwalificatie Trainer 3: Inspanningsfysiologie, Coaching en Didactiek. Lees meer over de inhoud van de programma's op de afzonderlijke productpagina's.

Met de kennis van het programma Inspanningsfysiologie kun je sporters beter monitoren en gerichter invulling geven aan het jaarplan.

Het programma Didactiek maakt het plaatje compleet: Hoe maak je trainingen en zorg je dat dit goed aansluit op het niveau van je groep renners? Hoe kan differentiëren en zorg je er voor dat een training efficiënt verloopt?

Het programma Coaching geeft je handvatten hoe je ervoor zorgt dat je boodschap bij de sporters aankomt en op welke manier zij zich het beste kunnen voorbereiden rondom presteren.

Niveau

Er zijn geen toelatingseisen voor de genoemde programma's. Heb je geen voorkennis (niveau 2 opleiding of ervaring) dan bestaat de mogelijkheid dat er wellicht meer moeite gedaan moet worden om aan te haken. De programma's zijn geschikt voor iedere discipline. Vertaling van de aangeboden theorie naar de praktijk zal door de cursist gemaakt worden in de eigen praktijkomgeving.

Het complete overzicht van de Trainer-Coach opleidingslijn is te downloaden onderaan deze pagina.

Aanmelden

Onderaan deze pagina kun je aangeven interesse te hebben in het volgen van de complete kwalificatie Trainer 3, dit is geen aanmelding voor de afzonderlijke programma's. Het aanmelden voor de afzonderlijke programma's gebeurt via de desbetreffende productpagina's op de KNWU Campus.

Begeleiding

Begeleiding door een eigen praktijkbegeleider (sparringpartner) wordt bij het volgen van de volledige kwalificatie ten zeerste aangeraden. De begeleider kan de cursist op weg helpen bij het maken van de opdrachten en van feedback voorzien. Kies daarom bij ieder programma de meest geschikte begeleider. Vanuit de KNWU zal advies over het leerproces gegeven worden door een leercoach.

  • Praktijkbegeleider/Sparringpartner: aanwezig bij de uitvoering van de opdrachten, geeft feedback hierover aan de cursist.
  • Leercoach: begeleiding van het leerproces.
  • Expert: aanreiken van kennis.

Afsluiting

Ieder programma wordt separaat afgesloten met diverse opdrachten welke bij de eigen club uitgevoerd worden. Deze opdrachten worden in een portfolio aangeleverd en vervolgens door de KNWU beoordeelt.

Het programma Didactiek wordt tevens afgesloten met een praktijkexamen 'Training geven'. Daarbij is het ook noodzakelijk dat je een EHBO diploma haalt voor afronding van het programma Didactiek, je gaat immers met sporters op pad en bent daar verantwoordelijk voor.

Na het behalen van de drie afzonderlijke deelcertificaten ontvangt je het diploma Trainer 3.

Vragen?

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via campus@knwu.nl of bel 085 - 070 1922.

Agenda

31 december 2020 0:00–0:00

KNWU Trainer 3 (n.v.t.)
Trainer

Ja, ik wil de volledige kwalificatie KNWU Trainer 3 halen!

Let op: je geeft door inschrijving alleen aan de gehele kwalificatie te willen volgen. Je wordt niet automatisch aangemeld voor de programma's Inspanningsfysiologie, Coaching en Didactiek.

Gratis