Om je functie als kaderlid zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Met het bijscholingsbeleid stimuleren we 'Een leven lang leren'.

 

Wat is het bijscholingsbeleid?

Een leven lang leren houdt in dat een kaderlid zich blijft ontwikkelen en op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in de wielersport. Dat kan door middel van scholingen of andere activiteiten.

Verdeeld over 4 jaar dien je 12 bijscholingspunten te halen om je licentie te kunnen verlengen. Na het behalen van een diploma ontvang je 12 punten die 4 jaar geldig blijven.


Bijscholingsbeleid 2020 opgeschort
De afgelopen maanden zijn door het coronavirus erg ingrijpend geweest. Wedstrijden en veel trainingen konden niet plaatsvinden, zo ook veel cursussen die de KNWU Campus aanbiedt. Aangezien veel bijscholingen zijn geannuleerd wordt het bijscholingsbeleid voor 2020 opgeschort. Je kunt hier meer lezen over het opschorten van het bijscholingsbeleid voor 2020.


Voor wie?

Dit bijscholingsbeleid is van toepassing op trainers niveau 2 t/m 5, trainers A t/m C, ploegleiders en soigneurs* in de sporten weg, baan, veld, mountainbike, BMX en aangepast wielrennen.

 

* Met de intentie om deze in de toekomst te integreren met het bijscholingsbeleid voor juryleden en mecaniciens.

 

Veel werk?

Dat valt reuze mee. Verdeeld over 4 jaar dien je 12 bijscholingspunten te halen, dat staat gelijk aan ongeveer 2 dagdelen scholing per jaar.

 

Naast het bijscholingsaanbod van de KNWU Campus kun je ook scholingen volgen bij andere partijen zoals de Academie voor Sportkader, NLCoach, MYOS en NGS. Daarnaast kennen we ook punten toe aan scholingen van andere partijen indien de scholing van toepassing is op jouw werkgebied. En kun je ervaringspunten laten registreren.

 

Puntenoverzicht

Het puntenoverzicht is in te zien via jouw account in de KNWU Campus. Heb je aan een scholing of activiteit deelgenomen die niet in het overzicht staat? Neem dan contact met ons op. Let op: er worden alleen punten toegekend voor scholingen en activiteiten die op jouw werkgebied van toepassing zijn.

 

Aanvragen

Punten van KNWU scholingen/bijeenkomsten worden automatisch bijgeschreven, meestal binnen 14 dagen na de laatste bijeenkomst.

 

Voor scholingen van externe partijen is het nodig om een bewijs van deelname (certificaat/diploma) in te sturen, de beoordelingscommissie geeft dan aan hoeveel punten kunnen worden toegekend. Je kunt het verzoek insturen door in te loggen op je account van de KNWU Campus een bewijs van deelname te uploaden, dit kan via het kopje 'opleidingen'.

 

Voor ervaringspunten is het noodzakelijk om het bewijsformulier in te vullen, zie tekst en downloads hieronder.

 

Beoordelingscommissie

Het aanbod wordt samengesteld door de beoordelingscommissie bijscholingsbeleid. De beoordelingscommissie bijscholingsbeleid bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse kaderfuncties. De commissie (die te bereiken is via campus@knwu.nl) heeft de volgende taken:

  • Behandelen van verzoeken tot dispensatie.
  • Inschalen van (bij)scholingen op aantal bijscholingspunten.
  • Bijdrage leveren aan bepalen inhoud van de KNWU Campus bijscholingen.
  • Is de verbindende partij tussen het KNWU uniebureau en het werkveld.

 

Tips

Om je te helpen de bijscholingspunten te behalen geven we je hieronder een aantal tips. Vaak is het minder ingewikkeld of intensief dan je denkt. Bij scholing denken mensen vaak aan officiële cursussen of opleidingen, maar dat hoeft niet zo te zijn.

 

Tip 1: Je eigen functie 

Je kunt namelijk al punten ontvangen door je competenties in te zetten voor je functie als kaderlicentiehouder. Denk hierbij aan het geven van massages of het geven van trainingen.

Je kunt maximaal 2 punten per jaar ontvangen door het formulier 'Bewijsformulier licentiehouder in de praktijk' in te vullen en uploaden via 'opleidingen' bij jouw account. Na goedkeuring worden de punten bijgeschreven.

 

Tip 2: Activiteiten in de buurt 

Vanuit sportservicecentra worden ook regelmatig activiteiten georganiseerd die punten opleveren. Ook veel extra activiteiten die je bij jouw club of in de buurt doet leveren misschien wel punten op zonder dat je dat weet. Uiteraard dienen dit wel relevantie activiteiten te zijn, maar je kan ze in ieder geval ter beoordeling insturen.

 

Tip 3: Activiteiten uit het verleden 

Heb je nog niet alle activiteiten uit het verleden geüpload. Je kunt met terugwerkende kracht* je activiteiten indienen die je bij ons hebt gedaan. Ook activiteiten die niet bij ons bekend zijn kan je op deze manier aanvragen. Het is wel noodzakelijk een bewijs van deelname mee te sturen.

 

* Voor soigneur zijn dit activiteiten tot en met 2016 en bij trainer en ploegleider geldt dit vanaf 2015.

 

Downloads

Ingevulde formulieren kunnen ingestuurd worden via jouw KNWU Campus account, en dan het kopje 'opleidingen'.