Didactiek


Kosten
€ 280,-

Licentiepunten
6

Cursusopzet
4 cursusdagen

Didactiek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [didɑk'tik] wetenschap van het geven van onderwijs. Dit is zomaar een definitie, zoals die in de literatuur te vinden is. In dit programma maken we van didactiek geen wetenschap, maar brengen we het juist in de praktijk.

Hoe kunnen verschillende modellen (bijv. Van Gelder) en theorieën (bijv. Spectrum of Teaching Styles) ons helpen om onze sporters beter te leren fietsen en daaraan ook nog plezier te beleven? Ofwel: Hoe kan ik sporters aan de gang houden? Hoe zorg ik dat iedereen op zijn eigen niveau uitgedaagd wordt? Welke invloed kan ik uitoefenen door gebruik te maken van verschillende lesgeefstijlen? Hoe kom ik aan voldoende, leuke oefenvormen?

Op al deze vragen zijn antwoorden te vinden in de wetenschap didactiek. Wij gaan kijken (en oefenen) hoe we deze theorie kunnen toepassen in de praktijk.

Het programma bestaat uit zowel theorie- als praktijkbijeenkomsten. De theorie zal via online bijeenkomsten behandelt worden, vervolgens ga je tijdens de praktijkbijeenkomsten zelf aan de slag. De eerste praktijkbijeenkomst is de Techniekdag (geen extra kosten voor deelnemers van het programma Didactiek). Hierna volgen onderstaande thema's:

  • Het didactisch model 'van Gelder'
  • De leercurve langs attitude
  • De leerfasen tijdens proces
  • De randvoorwaarden
  • Operationeel leidinggeven
  • Positief, concreet, specifiek, individueel coachen op vorderingen
  • Nut/noodzaak van waarnemen/luisteren
  • Didactische werkvormen
  • Planvorming, trainingsvoorbereiding

Aan het einde van het programma ben je in staat om op een gestructureerde en planmatige wijze trainingen voor te bereiden, waarin al je sporters (op hun eigen niveau) uitgedaagd worden en volop leren, terwijl ze plezier beleven aan fietsen.

KNWU Trainer 3

Dit programma is onderdeel van de kwalificatie KNWU Trainer 3. Een deelnemer kan ervoor kiezen om alleen het programma Didactiek bij te wonen (deelkwalificatie) of de volledige niveau 3 kwalificatie te volgen.

Begeleiding

Het wordt aangeraden om gebruik te maken van een praktijkbegeleider, of sparringpartner. Deze begeleider kan de cursist op weg helpen bij het maken van de opdrachten en van feedback voorzien. Vanuit de KNWU zal advies gegeven worden over het leerproces door een leercoach.

Afsluiting

Gedurende het programma worden diverse opdrachten uitgevoerd bij de eigen club (of team). Wanneer de opdrachten compleet en beoordeelt zijn ontvangt de deelnemer een deelkwalificatie.

Het programma Didactiek wordt tevens afgesloten met een praktijkexamen 'Training geven'. Daarbij is het ook noodzakelijk dat je een EHBO diploma haalt voor afronding van het programma Didactiek, je gaat immers met sporters op pad en bent daar verantwoordelijk voor.

Kosten

De kosten van dit programma zijn inclusief opleidingsmateriaal en catering. Er worden meerdere tarieven gehanteerd voor verschillende doelgroepen. Kies hieronder het tarief dat voor jou van toepassing is. Aanmelden kan tot 7 dagen voor de start van het programma.

Data en Locatie

Het programma Didactiek bestaat uit online bijeenkomsten, 4 praktijkbijeenkomsten en zelfstudie. De praktijkbijeenkomsten vinden plaats op vrijdag van 16:00 tot 20:00 uur, en zaterdag 10:00-16:00 uur. Het programma Didactiek wordt aangeboden in het najaar. Het programma wordt centraal in het land aangeboden.

Het programma start bij minimaal 10 deelnemers.

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via campus@knwu.nl of bel 085 - 070 1922.

Agenda

Momenteel geen aanbod