Didactiek


Kosten
€ 260,-

Licentiepunten
6

Didactiek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [didɑk'tik] wetenschap van het geven van onderwijs. Dit is zomaar een definitie, zoals die in de literatuur te vinden is. In dit programma maken we van didactiek geen wetenschap, maar brengen we het juist in de praktijk.

Hoe kunnen verschillende modellen (bijv. Van Gelder) en theorieën (bijv. Spectrum of Teaching Styles) ons helpen om onze deelnemers beter te leren fietsen en daaraan ook nog plezier te beleven? Ofwel: Hoe kan ik deelnemers aan de gang houden? Hoe zorg ik dat iedereen op zijn eigen niveau uitgedaagd wordt? Welke invloed kan ik uitoefenen door gebruik te maken van verschillende lesgeefstijlen? Hoe kom ik aan voldoende, leuke oefenvormen? 

Op al deze vragen zijn antwoorden te vinden in de wetenschap didactiek. Wij gaan kijken (en oefenen) hoe we deze theorie kunnen toepassen op onze praktijken.

Algemene informatie

Daartoe zijn er 2 praktijkbijeenkomsten en 2 theoriebijeenkomsten, waarbij je tussen de bijeenkomsten het geleerde gaat toepassen en de volgende bijeenkomst voorbereid. De eerste praktijkdag is de Techniekdag (wanneer je dit programma volgt, heb je automatisch toegang tot deze dag) de overige dagen gaan we in op de volgende thema:

  • Het didactisch model van vGelder (cyclus begin-doel-plan, evaluatie)
  • De leercurve langs attitude: onbewust onbekwaam-bewust onbekwaam etc
  • De leerfasen tijdens proces: aanleren-verbeteren-toepassen
  • De randvoorwaarden Sfeer en Organisatie
  • Operationeel leidinggeven; opknippen van instructie, aanschouwelijk maken
  • Positief, concreet, specifiek, individueel coachen op vorderingen
  • Nut/noodzaak van waarnemen/luisteren
  • Didactische werkvormen
  • Planvorming, trainingsvoorbereiding

Tijdens deze dagen neem je je fiets mee. Houd rekening met gepaste kleding wat betreft het weer en een helm is bij deelname verplicht. Na afloop kun je gebruik maken van de douches op locatie.


Locatie en data

Dit programma start het voorjaar 2020.


Aan het einde van het programma ben je in staat om op een gestructureerde en planmatige wijze trainingen voor te bereiden, waarin al je deelnemers (op hun eigen niveau) uitgedaagd worden en volop leren, terwijl ze plezier beleven aan fietsen. 

Agenda

Momenteel geen aanbod