Coaching


Kosten
€ 370,-

Licentiepunten
6

Cursusopzet
3 cursusdagen

Leer hoe je sporters kunt begeleiden in aanloop naar en tijdens wedstrijden, feedback kunt geven, en met sporters kunt communiceren. Met deze kennis kun je jouw sporter beter voorbereiden op prestaties.

Tijdens dit programma worden coaches geprikkeld om op zichzelf te reflecteren en zich bewust te worden van welke (soms impliciete) boodschappen ze uitzenden naar hun sporters. Naast een stuk theorie, bestaan de workshops ook uit het oefenen van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen. Tussen de workshops door wordt de coaches ook gevraagd actief te oefenen met de aangereikte stof.

Het programma Coaching bestaat uit meerdere cursusdagen. De onderwerpen die aan bod komen:

Prestatiegedrag

De mentale kant van sport staat centraal. Het accent ligt deels op verschillende typen doelen (proces-, prestatie-, resultaat- en droomdoelen) en verschillen in mindset (fixed of growth mindset). En daarnaast op het thema aandacht. Begrippen als concentratie, focus en verschillende soorten interne en externe afleiders komen voorbij. Daarbij maken we de vertaalslag naar de praktijk, kijken we naar de cirkels van invloed en bespreken we de rol van ouders, trainingsmaatjes en hoe je hier als coach op een handige manier mee om kunt gaan.

Coachstijlen

Welke voorkeursstijl heb jij als coach en hoe kan dit overeenkomen of verschillen van je collega’s en sporters? Wat betekent dit voor je manier van coachen en hoe kun je van deze kennis gebruik maken? Naast het kijken naar verschillen, gaan we in op verschillende uitdagingen van elk type sporter, voorkeursstijlen van aandacht, motoriek en de temperamenten krijgen hierbij extra aandacht. We oefenen daarbij met casuïstiek: hoe werkt dit als je een ploeg coacht op een wedstrijd?

Communicatie

Gespreksvoering en communicatie staat centraal. Dit kan gaan over de de 1-op-1 gesprekken die je voert met je sporters, maar ook de gesprekken met sporter en ouders. We staan stil bij een aantal basisprincipes van communicatie en zullen in deze sessie veel oefenen op basis van eigen casuïstiek.

KNWU Trainer 3

Dit programma is onderdeel van de kwalificatie KNWU Trainer 3. Een deelnemer kan ervoor kiezen om alleen het programma Coaching bij te wonen (deelkwalificatie) of de volledige niveau 3 kwalificatie te volgen.

Begeleiding

Het wordt aangeraden om gebruik te maken van de kennis en kunde van een zelfgekozen mentor (praktijkbegeleider). Deze mentor kan helpen bij vragen, als sparringpartner fungeren en de cursist van feedback voorzien. Vanuit de KNWU zal advies gegeven worden over het leerproces door een leercoach.

Afsluiting

Gedurende het programma worden diverse opdrachten uitgevoerd bij de eigen club (of team). O.a. het coachen van sporters bij een wedstrijd. Wanneer de opdrachten compleet en beoordeelt zijn ontvangt de deelnemer een deelkwalificatie.

Kosten

De kosten van dit programma zijn inclusief opleidingsmateriaal en catering (indien van toepassing). Er worden meerdere tarieven gehanteerd voor verschillende doelgroepen. Kies hieronder het tarief dat voor jou van toepassing is. Aanmelden kan tot 7 dagen voor de start van het programma.

Data en Locatie

Het programma bestaat uit 4 online bijeenkomsten en zelfstudie, deze zijn van 19:00 - 21:00 uur. De 5e bijeenkomst - tevens laatste bijeenkomst - zal fysiek zijn op vrijdag van 16:00 tot 21:00 uur. Natuurlijk onder voorbehoud van de RIVM-maatregelen. Het programma Coaching wordt aangeboden in het najaar. De fysieke bijeenkomst vindt centraal in het land plaats.

Het programma start bij minimaal 12 deelnemers, er is plaats voor maximaal 18 deelnemers.

Vragen?

Neem bij vragen gerust contact met ons op via campus@knwu.nl.

Agenda

Momenteel geen aanbod