Een leven lang leren houdt in dat het kaderlid zich blijft ontwikkelen en op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in de wielersport. Lees hieronder meer over de bijscholing:


Waarom moet ik bijscholingspunten halen?

Het bijscholingsbeleid van de KNWU Campus vraagt dat je jezelf blijft ontwikkelen en dat je blijft bijleren, om zo je functie als kaderlid goed te kunnen blijven uitvoeren. 'Een leven lang leren' noemen we dat.

Je hebt na het behalen van je diploma 4 jaar recht op het aanvragen van de betreffende kaderlicentie. Door jezelf te blijven ontwikkelen kan je bijscholingspunten behalen die je nodig hebt om je licentie te kunnen verlengen. Voor het verlengen van een licentie heb je namelijk een totaal van 12 punten nodig, verzameld in de vier voorafgaande jaren.


Voor wie was het ook alweer?

Dit bijscholingsbeleid is van toepassing op wielertrainers niveau 2 t/m 5, wielertrainers A t/m C, ploegleiders en soigneurs* in de sporten weg, baan, veld, mountainbike, BMX en aangepast wielrennen.

*Met de intentie om deze in de toekomst te integreren met het bijscholingsbeleid voor juryleden en mecaniciens.


Dat is een boel werk

Nou, dat valt wel mee. 12 bijscholingspunten, verdeeld over 4 jaar, komt neer op ongeveer 2 dagdelen per jaar! Dat is nog te overzien, toch? Naast het aanbod wat door de KNWU Campus, Academie voor Sportkader, MYOS, NGS en NLCoach wordt aangeleverd, zijn er ook vaak activiteiten die punten opleveren zonder dat je er misschien vanaf weet. Let op: hou wel rekening mee dat de bijscholing wel binnen jouw competenties moet vallen.

<bijscholingsafbeelding>


Het overzicht bewaren

In MijnKNWU* kan je een overzicht vinden van alle behaalde bijscholingspunten. Klik hiervoor ná het inloggen onder 'opleidingen' op 'overzicht'. Ben je bij een cursus geweest die niet in je overzicht vermeld staat óf heb je een activiteit gedaan waarvan je niet zeker weet of je daar punten voor kan behalen, dan kan je deze ook in MijnKNWU toevoegen. Je deelname wordt dan beoordeeld en bij akkoord worden die punten toegevoegd aan je puntentotaal.

*Dit is nog tijdelijk, er komt uiteindelijk een koppeling met 'mijnknwu' waar alle punten op KNWU Campus terecht komen. Streven voor deze uitvoering is najaar 2019.

De beoordelingscommissie

Het aanbod wordt samengesteld door de beoordelingscommissie bijscholingsbeleid. De beoordelingscommissie bijscholingsbeleid bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse kaderfuncties. De commissie (die te bereiken is via campus@knwu.nl) heeft de volgende taken:

  • Behandelen van verzoeken tot dispensatie
  • Inschalen van (bij)scholingen op aantal bijscholingspunten
  • Bijdrage leveren aan bepalen inhoud van de KNWU Campus bijscholingen
  • Is de verbindende partij tussen het KNWU Bureau en het werkveld.


Tips

Om je te helpen de bijscholingspunten te behalen geven we je hieronder een aantal tips. Vaak is het minder ingewikkeld of intensief dan je denkt. Bij bijscholing denken mensen vaak aan officiële cursussen of opleidingen, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.


Tip 1: Je eigen functie

Je kunt namelijk al punten ontvangen door je competenties in te zetten voor je functie als kaderlicentiehouder. Denk hierbij aan het geven van massages of het geven van trainingen.

Je kunt maximaal 2 punten per jaar ontvangen door het formulier 'Bewijsformulier licentiehouder in praktijk' in te vullen en op te sturen naar campus@knwu.nl. Na goedkeuring ontvang je deze punten.


Tip 2: Activiteiten in de buurt

Vanuit sportservicecentra worden ook regelmatig activiteiten georganiseerd die punten opleveren. Ook veel extra activiteiten die je bij jouw club of in de buurt doet leveren misschien wel punten op zonder dat je dat weet. Uiteraard dienen dit wel relevantie activiteiten te zijn, maar je kan ze in ieder geval laten controleren.


Tip 3: Activiteiten uit het verleden

Heb je nog niet alles uit het verleden geüpload. Je kunt met terugwerkende kracht je activiteiten* indienen die je bij ons hebt gedaan. Gebruik hiervoor zoals hierboven ook beschreven de mogelijkheid via MijnKNWU. Ook activiteiten die niet bij ons bekend zijn kan je op deze manier aanvragen. Het is wel handig als je een bewijs van deelname kunt handigen.


*Voor soigneur zijn dit activiteiten tot en met 2016 en bij trainer en ploegleider geldt dit vanaf 2015.


Downloads

Vul een van deze formulieren in en mail het naar campus@knwu.nl