KNWU Trainer 2 | Direct PVB


Kosten
€ 175,-

Licentiepunten
12

Naast de reguliere KNWU Trainer 2 opleiding is het mogelijk om ook een directe Proeve van Bekwaamheid (PVB) op niveau 2 aan te vragen. Een KNWU beoordelaar komt dan op locatie om het examen af te nemen.

Het directe PVB bestaat uit dezelfde Proeven van Bekwaamheid als het reguliere Trainer 2 PVB. Er wordt getoetst op de onderdelen '2.1 Training geven' en '2.2 Coachen bij wedstrijden'. Onderdeel '2.1 Training geven' wordt afgesloten met een praktijkexamen, onderdeel '2.2 Coachen bij wedstrijden' met een portfolio. De volledige PVB beschrijvingen zijn te vinden in het Toetsdocument (zie downloads). De deelnemer ontvangt na afloop het diploma Trainer 2.

Het is ook mogelijk om alleen onderdeel '2.1 Training geven' te toetsen. De deelnemer ontvangt dan een deelcertificaat.

Procedure

De initiator (club) vraagt via het aanmeldformulier het directe PVB aan (formulier is onderaan deze pagina te downloaden). Dit formulier wordt maximaal 3 maanden voor het geplande PVB praktijkexamen ingestuurd naar campus@knwu.nl. De aanvraag is voor minimaal 4 examenkandidaten op hetzelfde moment. De KNWU communiceert met de initiator over de invulling van het examen.

De deelnemers melden zich onderaan deze pagina ook individueel aan, hierbij dragen ze direct zorg voor de betaling van het praktijkexamen.

De initiator draagt zorg voor:

 • Invullen aanvraagformulier directe PVB, incl. kandidatenlijst;*

 • Datum en locatie voor praktijkexamen;

 • Planning en programma praktijkexamen (minimaal 10 sporters per kandidaat, minimaal 4 kandidaten op 1 dag);

 • Contactpersoon op de examendag;

 • Dagprogramma en lesvoorbereidingsformulieren kandidaten insturen.

* Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te zijn, incomplete formulieren worden niet in behandeling genomen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen voor het Trainer 2 praktijk PVB examen:

 • Kandidaat is minimaal 16 jaar oud;

 • Kandidaat is lid van de KNWU;

 • Kandidaat heeft zich ook individueel aangemeld en daarbij de examenkosten betaald;

 • De KNWU heeft het beoordelingsprotocol van PVB 2.2 ontvangen;

 • Het dagprogramma en de lesvoorbereidingsformulieren zijn minimaal 3 weken voor het praktijkexamen ingeleverd bij de KNWU.

Het praktijkexamen

 • 5 á 10 minuten voorbereidingsgesprek;

 • 30 minuten training geven aan minimaal 10 sporters*
  (Warming-up + Kern 1 of Kern 2 + Cooling Down)

 • 15 minuten reflectiegesprek

* Bij alle trainingen wordt vooraf door de kandidaat een veiligheidscheck gedaan.

Het is tevens mogelijk om twee kandidaten in het programma te combineren, dat ziet er als volgt uit:

09:00 – 10:00 uur training geven kandidaat 1 + 2
10:00 – 10:30 uur reflectiegesprek kandidaat 1 + 2

Kosten

€ 175,-  Praktijkexamen Trainer 2

€ 100,-  Herkansing praktijkexamen Trainer 2

Vragen

Neem bij vragen contact met ons op via campus@knwu.nl.

Agenda

Vraag hier je herkansing voor het praktijkexamen Trainer 2 aan.

€ 100,-