KNWU Trainer 4


Kosten
n.t.b.

Licentiepunten
12

De trainer-coach niveau 4 is werkzaam met sporters die zich bevinden in de fasen talentontwikkeling of topsport van het KNWU- wielerplan. De trainer 4 geeft individuele coaching en training-op-maat aan minimaal 4 sporters die uitkomen in de beschreven teams zoals vermeld bij de benodigde praktijksituatie.

Deze opleiding wordt bij voldoende animo per twee jaar georganiseerd samen met de Nederlandse Triathlonbond.


Wie is de trainer 4?

De trainer 4 is werkzaam met sporters die zich bevinden in de fasen talentontwikkeling of topsport van het KNWU- wielerplan. De wielertrainer 4 geeft individuele coaching en training-op-maat aan minimaal 4 sporters die uitkomen in de beschreven teams zoals vermeld bij de benodigde praktijksituatie.

 

Wat doet de trainer 4?

-      Scout talenten en beoordeelt het ontwikkelingspotentieel van de sporters;

-      Adviseert het bestuur over het te voeren sporttechnische beleid en de doorstroom van sporters;

-      Geeft training-op-maat (waaronder het uitwerken van een meerjarenplanning);

-      Coacht zijn of haar renners tijdens wedstrijden;

-      Bevordert de competentieontwikkeling van overig kader;

-      Stelt een begeleidingsteam samen en zorgt voor afstemming;

-      Onderhoudt en initieert externe contacten.

 

Opzet leertraject

Sinds 2013 kent de trainer-4 opleiding een aangepast structuur. Het doel van deze opzet is het creëren van meer structuur, stimuleren van de voortgang en het vergroten van de samenhang van de lesstof met de opdrachten en het stimuleren van de betrokkenheid tussen deelnemers en docenten.

De opleiding is in blokken verdeeld gerelateerd aan de verschillende PVB’s die een cursist dient uit te voeren. Na het doorlopen van alle PVB’s en het succesvol afronden hiervan ontvangt de cursist het certificaat KNWU Wielertrainer-4.Opleidingsprogramma (onder voorbehoud)

Binnen de 3 blokken worden bijbehorende expertbijeenkomsten aangeboden relevant voor de opdrachten behorende bij de PVB. Het totale programma bestaat uit 5 opleidingsweekenden (vr-za of za -zo), 18 expertbijeenkomsten (dagdelen) en per blok 2 leercoachbijeenkomsten (1 dagdeel). De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats of op een geschikte locatie voor het betreffende onderwerp. De bijeenkomsten bestaan uit zowel theorie- als praktijkonderdelen. Parallel aan de bijeenkomsten maakt de cursist zijn of haar opdrachten behorende bij het portfolio.

 

Praktijksituatie

Om de opdrachten behorende bij de trainer-coach-4 opleiding te kunnen uitvoeren dient de cursist over een geschikte praktijksituatie te beschikken. Zonder deze praktijksituatie is het niet mogelijk om aan deze opleiding deel te nemen. De praktijksituatie wordt getoetst tijdens het intakegesprek. De praktijksituatie dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-      Wegwielrennen: UCI of KNWU geregistreerd team, of wielervereniging die meedoet aan een KNWU-competitie in de categorie elite of beloften of een wielervereniging met een ambitieuze juniorengroep waarvan de sporters behoren tot de eerste 50 van het KNWU regelmatigheidsklassement;

-      Mountainbiken: UCI of KNWU geregistreerd team;

-      Fietscrossen: UCI of KNWU geregistreerd team met minimaal deelname aan EK;

-      Baanwielrennen: UCI of KNWU geregistreerd team gericht op het baanwielrennen;

-      Veldrijden: UCI of KNWU geregistreerd team.

Het team dient uit minimaal 4 sporters te bestaan die ook het volledige opleidingstraject van de cursist doorlopen. Om tot het einde van het opleidingstraject over voldoende sporters te beschikken wordt sterk aangeraden te zorgen voor 6 tot 8 sporters.

De opdrachten dienen zoveel mogelijk in de eigen discipline uitgevoerd te worden. Wanneer dit niet mogelijk is gaat de cursist op zoek naar een vergelijkbare situatie in een andere discipline /sport.

 

Proeven van bekwaamheid

De trainer-4 opleiding bestaat uit de volgende proeven van bekwaamheid aangevuld met de wijze van toetsing per PVB:

PVB 4.1 Geven van trainingen – Portfolio- en praktijkbeoordeling

PVB 4.2 Coachen van wedstrijden – Portfolio- en praktijkbeoordeling

PVB 4.3.Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid – Portfoliobeoordeling

PVB 4.4 Bevorderen van competentieontwikkeling van sportkader – Portfoliobeoordeling

PVB 4.5. Samenwerken begeleidingsteam – Portfoliobeoordeling

PVB 4.6 Scouten van sporters – is verwerkt in PVB 4.1 t/m 4.5 (geen aparte toetsing)

 

 

Intakegesprek

Nadat de cursist is ingeschreven volgt er een intakegesprek met de beoogd leercoach. Tijdens het intakegesprek wordt de praktijksituatie beoordeeld en een inschatting van het persoonlijke leertraject gemaakt. Voorafgaande aan het intakegesprek levert de cursist de volgende documenten in:

-      CV + motivatie

-      Toelichting praktijksituatie

-      Huidige jaarplan

-      Ingevulde competentiescan WT-4               

-      Inventarisatie begeleidingsteam/netwerk     

Pas na goedkeuring van de leercoach na het intakegesprek is de aanmelding voor de opleiding trainer 4 definitief. 


De opleiding wordt bij voldoende animo vanaf omstreeks januari 2020 gestart. Informeer of geef je interesse aan via campus@knwu.nl

Agenda

Momenteel geen aanbod