KNWU Trainer 4


Kosten
n.t.b.

Licentiepunten
12

De trainer-coach niveau 4 is werkzaam met sporters die zich bevinden in de fasen talentontwikkeling of topsport van het KNWU Wielerplan. De trainer 4 levert individuele coaching en maatwerk bij de begeleiding van individuele sporters.

Trainer-Coach 4 is een vervolg op de niveau 3 opleiding en is gericht op individuele begeleiding van sporters op (inter)nationaal niveau.

Wie is de trainer 4?

Waar de niveau 3 trainer gericht is op het trainen en coachen van sporters op een vereniging; daar ligt de focus bij de niveau 4 trainer op het leveren van maatwerk bij de begeleiding van individuele sporters. De trainer 4 is werkzaam met sporters die zich bevinden in de fasen talentontwikkeling of topsport van het KNWU Wielerplan.

Wat doet de trainer 4?

 • Scout talenten en beoordeelt het ontwikkelingspotentieel van de sporters;
 • Adviseert het bestuur over het te voeren sporttechnische beleid en de doorstroom van sporters;
 • Geeft training-op-maat (waaronder het uitwerken van een meerjarenplanning);
 • Coacht zijn of haar renners/atleten tijdens wedstrijden;
 • Bevordert de competentieontwikkeling van overig kader;
 • Stelt een begeleidingsteam samen en zorgt voor afstemming;
 • Onderhoudt en initieert externe contacten.

Leertraject

De opleiding bestaat uit expertbijeenkomsten en zelfstandig uit te voeren opdrachten in de eigen praktijkomgeving. De opleiding wordt afgerond met het inleveren van een portfolio met daarin de opdrachten en tevens twee praktijkexamens, training geven en coachen bij een wedstrijd.

Toelatingseisen

Deelname is alleen mogelijk wanneer aan onderstaande toelatingseisen wordt voldaan.

 • 18 jaar of ouder;
 • WT 3 of WT A diploma;
 • Lidmaatschap KNWU;
 • Ruime ervaring (minimaal 1 jaar) met het geven van training;
 • Aantoonbaar werkzaam bij een KNWU vereniging/team;
 • Goedgekeurde praktijksituatie.

Praktijksituatie

Om de opdrachten behorende bij de trainer-coach-4 opleiding te kunnen uitvoeren dient de cursist over een geschikte praktijksituatie te beschikken. Zonder deze praktijksituatie is het niet mogelijk om aan deze opleiding deel te nemen. De praktijksituatie wordt getoetst tijdens het intakegesprek. De praktijksituatie dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Wegwielrennen: UCI of KNWU geregistreerd team, of wielervereniging die meedoet aan een KNWU-competitie in de categorie elite of beloften of een wielervereniging met een ambitieuze juniorengroep waarvan de sporters behoren tot de eerste 50 van het KNWU regelmatigheidsklassement;
 • Mountainbiken: UCI of KNWU geregistreerd team;
 • Fietscrossen: UCI of KNWU geregistreerd team met minimaal deelname aan EK;
 • Baanwielrennen: UCI of KNWU geregistreerd team gericht op het baanwielrennen;
 • Veldrijden: UCI of KNWU geregistreerd team.

Het team dient uit minimaal 4 sporters te bestaan die ook het volledige opleidingstraject van de cursist doorlopen. Om tot het einde van het opleidingstraject over voldoende sporters te beschikken wordt sterk aangeraden te zorgen voor 6 tot 8 sporters bij aanvang.

De opdrachten dienen zoveel mogelijk in de eigen discipline uitgevoerd te worden. Wanneer dit niet mogelijk is gaat de cursist op zoek naar een vergelijkbare situatie in een andere discipline /sport.

Intakegesprek

Nadat de cursist is ingeschreven volgt er een intakegesprek met de beoogde leercoach. Tijdens het intakegesprek wordt de praktijksituatie beoordeeld en een inschatting van het persoonlijke leertraject gemaakt. Pas na goedkeuring van de leercoach na het intakegesprek is de aanmelding voor de opleiding trainer 4 definitief.


Deze opleiding wordt bij voldoende animo eenmaal in de twee jaar aangeboden in samenwerking met de Nederlandse Triathlon Bond.

De volgende start staat gepland voor november 2020. Neem bij interesse contact op via campus@knwu.nl.

Agenda

Momenteel geen aanbod